menu

Dizajn knjige standarda

Svrha knjige standarda je ispravno se služiti brandom poduzeća, prema definiranim pravilima. Obuhvaća pravila kompletnog grafičkog dizajna poput logotipa, memoranduma, weba, posjetnica, kuverti, promotivnih artikala.

dizajn knjige standarda

Izrada knjige standarda definira:

  • Korištenje logotipa:

    obuhvaća pravila kako i gdje se koristi vaš logotip, koja je minimalna veličina logotipa koja se može koristiti, na koje podloge može ići, te koje verzije logotipa koristiti.

  • Korištenje tipografije
    • font - definirani stil za digitalne i tiskane medije, kada se koristi koji font, veličinu, boju
    • boje - definirati boje koje koristite te gdje i kada koju boju koristiti.To uključuje i boje koje koristite u vašem logotipu, boje koje se koriste kao pozadine, tekstove i elemente dizajna, ali voditi računa da je broj boja koje se koriste što manji.

Zatražite ponudu za dizajn knjige standarda

/
Bruckom Logo