menu

Dizajn memoranduma

Memorandum je obrazac na kome su otisnuti osnovni podaci o poduzeću: logotip, adresa, telefon, web adresa, IBAN, OIB... te se na njega dodaje tekst dopisa.

dizajn memoranduma

Svrha memoranduma

Služi kao podloga za izradu službenih dokumenata kao što su ponude, računi, dopisi…

Osim službene komunikacije između poslovnih subjekata, dobro dizajniran memorandum može poslužiti i kao oblik marketinga koji služi za promicanje branda. Kvalitetno otisnut memorandum na posebnom papiru daje posebnu notu ozbiljnosti i poslovnoj uspješnosti poduzeća, izdiže ga iznad konkurencije, ali značajan dojam ostavlja i u elektroničkoj komunikaciji i dovoljno govori o poduzeću koji vodi brigu o profesionalnom izgledu.

Dopisi na memorandumu daju veću "ozbiljnost", a govore da se radi o renomiranoj tvrtci koja vodi računa o sebi i klijentima. Kao što vizitka predstavlja osobu, tako memorandum predstavlja poduzeće.

Zatražite ponudu za dizajn memoranduma

/
Bruckom Logo