menu

Dizajn vizualnog identiteta

Vizualni identitet nastaje planiranjem i kordiniranjem zamišljenih vizualnih elemenata.

dizajn vizualnog identiteta

Vizualni identitet jednog poduzeća je njegova osobna karta, prezentacija javnosti. Kako bi on bio što bolji, definiraju se elementi vizualnog identiteta poduzeća koji se prikazuju u knjizi standarda.

Dizajn vizualnog identiteta obuhvaća dizajn elemenata koje neko poduzeće čini prepoznatljivim, posebnim i dosljednim kroz sva sredstva komunikacije, a definirani su u knjizi standarda.

Ono što vas predstavlja javnosti je:

 • logotip (Logotip ili zaštitni znak stvara karakterističnu priču o vama, prenosi poruku o brandu i vašem poslovanju. )
 • vizualni identitet (Predstavlja vizualni aspekt dijela ili cjelokupnog branda koji stvara prepoznatljivost poduzeća. Dosljednost u vizualnom identitetu asocira i na dosljednost u poslovanju!. )
 • brand (Brand je percepcija imidža tvrtke u cijelosti.)

Stvorite prepoznatljiv vizualni identitet kroz originalnost mnogih elemenata kao što su:

 • Logotip: grafički simbol kompletnog identiteta
 • Poslovni dokumenti: posjetnice, memorandumi, kuverte...
 • Sredstva promocije: letci, brošure, web stranice
 • Promotivni artikli s tiskom logotipa: olovke, kape, kišobrani, majice...
 • Ambalaža proizvoda i pakiranja...
 • Dizajn odjeće: odjevni predmeti koje nose zaposlenici poduzeća…
 • Dizajn interijere i eksterijera: dizajn ureda, prodajnih centara, pročelja, auta...

Izrada vizualnog identiteta poduzeća

Želite li zadobiti povjerenje potrošača i razviti svjesnost o proizvodima i uslugama koje nudite ili povjerenje samih zaposlenika koji će biti ponosni na kompaniju za koju rade, kreirajte konzistentnu sliku i imidž kroz sve materijale koje tvrtka koristi - kreirajte korporativni vizualni identitet.

Proces izrade vizualnog identiteta obuhvaća nekoliko faza:

 • prikupljanje osnovnih informacija o poduzeću, poslovanju, navikama korisnika, ciljnim skupinama…
 • analiza vaših ideja i želja o logotipu, boji, tipografiji…
 • dizajn logotipa kao centralnog elementa vizualnog identiteta
 • dizajn i izrada knjige standarda sa smjernicama korištenja logotipa, boja, poslovnih dokumenata…
 • dizajn svih promotivnih aspekata

Zatražite ponudu za dizajn vizualnog identiteta

/
Bruckom Logo