menu

SEO

SEO

Uz SEO - Search engine optimization povećajte vidljivost svoje stranice i bolju poziciju na tražilicama, a samim time i bolju posjećenost weba.

Optimizacija je dugotrajan proces, a potrebno ga je kontinuirano raditi zato što:

 • povećava broj posjeta vašoj stranici
 • smanjuje potrebu za plaćenim oglasima što u konačnici smanjuje troškove vašeg online oglašavanja

Najbolje pozicionirane stranice na tražilicama su sadržajno bogate, kvalitetne i usmjerene na korisnike. Ukoliko je sadržaj stranice opsežan i bogat on privlači korisnike na vaše web stranice, što znači da s drugih web stranica na vaše stranice dolazi i dodatni promet. Važno je znati da tražilice još uvijek rangiraju web stranice prema linkovima koji s drugih stranica vode na vaše stranice.

Želite li napraviti dobar SEO potrebno je staviti naglasak na više tehničkih elemenata poput dorada koda, HTML semantika, brzina učitavanja i ponajviše dobar sadržaj. Veliku ulogu imaju ljudi koji se bave samo s izradom tekstualnog i marketinškog sadržaja. Ukoliko se želite najbolje izraziti i istaknuti najbitnije, tada to učinite s informativnim i relevantnim tekstom za korisnika povezan s određenim ključnim riječima, ali ne zloupotrebljavati količinu riječi jer je to prepoznatljivo.

Kako bi SEO bio uspješan, potrebno je:

 • On the page SEO:
  • definirati naslove stranica i meta opis: title, description, author...
  • odabrati naslov stranice koji uključuje kratku ključnu riječ
  • posložiti naslove i hijerarhiju: ključne riječi u vodećim oznakama
  • napraviti dobar kod odnosno postaviti ispravnu semantiku HTML-a
  • napisati jasan i oblikovan tekst, stranice bogate informacijama
  • analizirati ključne riječi i fraze te ih uključiti u glavni tekst
  • složiti jasnu navigaciju vidljivu sa svih stranica
  • jasno definirati URL stranice
  • obraditi slike na stranici i dodijeliti im naziv slike
  • brinuti o brzini učitavanja što ovisi o strukturi stranice i elementima na njoj, količini sadržaja, brzini internet veze i jačini računala…
  • stranica s greškom
 • Off the page SEO:
  • konstantno raditi na dobrom sadržaju, izmjenama, dopunama
  • povezivati vaše stranice s određenim stranicama
  • objavljivati vaše stranice na raznim forumima, blogovima odnoso uglednim stranicama s kojih će vam dolaziti korisnici

Naslovi stranice i meta opis

Naslov treba biti definiran točno i jasno te upućivati na to što se nalazi na stranici, odnosno potrebno je izbjegavati naslove i ključne riječi koji nisu povezani sa sadržajem stranice.

Metaopis treba biti konkretan i relevantan ciljanom korisniku jer se time povećavaju šanse da će kliknuti upravo na vašu stranicu. Kako bi metaopis bio prikazan u cijelosti, poželjno je da tekst metaopisa bude do 150 znakova jer će ostatak biti prekinut trima točkicama.

Oblikovanje tekstova i pisanje sadržaja

Prilikom pisanja tekstova treba voditi računa da su sistematizirani prema “pravilima Googlea”.

Preporučljivo je da članci budu oblikovani u paragrafima, čime će tekst biti pregledniji za korisnika i čitanje, a Google uvijek “nagrađuje” ono što je dobro za korisnika. Također treba voditi računa o oblikovanju sadržaja prema SEO smjernicama.

Ključne riječi

Tekstovi se pišu za korisnika, a ne za tražilice, što znači ne pretjerivati s ponavljanjem ključnih riječi jer Google i to prepoznaje te negativno ocjenjuje. Dobro ih je istaknuti i boldati. Umjesto linkanja generičkih izraza poput “saznajte više” napisati npr. “saznajte više o dnevnoj kremi”

Jasna navigacija

Kako bi korisnici jednostavno pristupili sadržaju, navigacija treba biti jasna i vidljiva sa svih stranica. Pravilo je što manje klikova do krajnje informacije.

URL stranice

URL ne smije biti generički ukoliko želite bolju poziciju na tražilicama. Izbjegavati kombinaciju znakova, brojeva i slova već koristite ključne riječi i konkretne naslove teksta, poput http://www.bruckom.hr/izrada-web-stranica, a ne http://www.bruckom.hr/#12345

Slike na stranici

Ostvarite što bolju poziciju na tražilicama i uz slike dodajte tekstualni opis koji je u skladu s onim što slika prikazuje, kratke i informativne ključne riječ u obliku ALT fraze.

Kada netko pretražuje slikovni sadržaj na Googleu, možda će ga privući slika s vaše stranice na koju će kliknuti zahvaljujući upravo dobrom opisu slike.

Stranica s greškom

Stranica s greškom se često poistovjećuje s “greška 404” iako je to samo jedna od mogućih grešaka. Dobro je napraviti generičku stranicu za greške i kad ju korisnik već dobije klikom na sadržaj za koji stranica ne postoji, ponuditi mu mogućnost što može dalje poput prijaviti grešku, vratiti se na naslovnicu, odabrati usluge ili proizvode i sl.

Rezultati optimizacije stranica nisu vidljivi odmah jer:

 • proces optimizacije traje nekoliko mjeseci radi pravila i principa po kojima rade pretraživači
 • ukoliko se radi o novoj domeni potrebno je neko vrijeme da Google pronađe novoregistriranu domenu
 • proces optimizacije treba napraviti pravilno, a ne pomoću tzv. 'Black Hat' metode kojom se pokušavaju 'prevariti' tražilice što svakako može rezultirati suspendiranjem stranice.

Zatražite ponudu za SEO

/
Bruckom Logo