Grafički dizajn

Brošure

Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu promocije i originalnosti branda.

Brošure su jedan od boljih načina za promociju poslovanja svog poduzeća, a za dobar dizajn i izradu potrebno je napraviti plan izrade koji obuhvaća:

  • prikupljanje svih informacija koje se moraju naći u brošuri
  • razmotriti ciljnu skupinu kojoj se obraća te odabrati prikladan dizajn
  • prikupiti grafičke elemente poput logotipa, raznih grafikona…
  • odabrati kvalitetne fotografije minimalne rezolucije 300 dpi
  • definirati fontove
  • definirati format brošure
  • definirati raspored elemenata u brošuri
  • odabrati vrstu papira i način savijanja

Brošure se koriste za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda ili usluga.

Kreativa

Naši radovi

Brošura-arboline

Arboline

Brošura-bruckom

Bruckom

Scroll to Top