Grafički dizajn

Poslovne mape

Osim navedenog, mnoga poduzeća ih koriste kao mjesto za ulaganje poslovnih dokumenata, računa, ponuda, memoranduma…

Rade se od debljeg papira, najčešće 260-300 gr. kartona ili 300-350 gr. Kunstdrucka, a tiskaju se u coloru, jednostrano ili obostrano, mat ili sjajne…

Poslovna mapa predstavlja sažetak tiskanih radova čiji je smisao što bolje predstaviti proizvode ili usluge, kompletirati ih na jednom mjestu i kao sažetak ponuditi korisniku ili klijentu.

Kreativa

Naši radovi

EU Password

Pučko otvoreno učilište Vinkovci

Scroll to Top