Grafička priprema i tisak

Tisak & promo

03

Tisak & promo

Grafički dizajn

Digitalni marketing

Umjetnost

Komunikacija dodirom

Grafička priprema i tisak obuhvaća unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, korekturu i unos prijevoda teksta za tisak različitih vrsta tiskanog materijala.

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas ili na osnovu vaših grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku.

Sve za tisak

Ponuda usluge

Scroll to Top